Αίτηση προ-εγγραφής για την συμμετοχή μου

στα μαθήματα του Simulator

με Αγγλικούς χαρακτηρες και κεφαλαια γράμματα

Lastname Επώνυμο
Firstname Ονομα

Address (street, number, area, city, country, zip code).

Διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη, χώρα, ταχ. κωδ.).

Home phone Τηλ. οικίας
Mobile Κινητό
E- mail E-mail
Nationality Εθνικότητα
Date of Birth Ημ. γέννησης
Gender Γένος
Relevant Document number Αριθμός Φυλλαδίου
Relevant Document Date of issue

Ημ. ανανέωσης

Αριθμός Φυλλαδίου

Relevant Document Date of expire Ημ. Λήξης Αριθμός Φυλλαδίου
Application date and time Ημ. αίτησης Automatic from the system - Εισάγεται αυτόματα από το σύστημα

 

Με την ανωτέρω αίτηση μου κάνω προ-εγγραφή για την παρακολούθηση του σεμιναρίου που διοργανώνει η ΠΕΜΕΝ για τα μέλη της.
Η συμμετοχή μου είναι χωρίς καμμία οικονομική επιβάρυνση.
Για να μπορώ να παρακολουθήσω πρέπει να είμαι μέλος της ΠΕΜΕΝ και να είμαι ταμειακά εντάξει, δηλ. να έχω πληρώσει τις συνδρομές μου προς το Σωματείο.
Για να είναι οριστική και έγκυρη η συμμετοχή μου, οφείλω να προσκομίσω μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ πριν από την επιθυμητή ημερομηνία παρακαλουθησης στην ΠΕΜΕΝ, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. κάρτα υγείας εν ισχύ

2.Πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας Μηχανικού εν ισχύ

3.Φωτοτυπία τις σελίδες 4 και 5 του φυλλαδίου

4.Δύο φωτογραφίες

Τα δικαιολογητικά  που οφείλεται να αποστείλεται στην ΠΕΜΕΝ για την εγγραφή σας, μπορείτε να τα στείλετε στο simulator@pemen.gr σε μορφή pdf, να τα ταχυδρομήσετε στα γραφεία μας ή να τα καταθέσετε οι ίδιοι ή κάποιος αντιπρόσωπος σας. The supporting documents should send to PEMEN for recording, you can send them to simulator@pemen.gr in format pdf or can be mailed to our offices or to submit themselves or by someone your agent.

Επιθυμητή ημερομηνία παρακολούθησης: (ηη/μμ/εεεε)   

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα